ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 รายการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 รายการ