ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.