ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน