ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก ชั้น 3 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งการศึกษา พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง