ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดดิน, สกัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพตามแนวท่อประปา เพื่อวางท่อเมนประปาใหม่ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านายบัณฑิต นิ่มปุญญกำพงษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดดิน, สกัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพตามแนวท่อประปา เพื่อวางท่อเมนประปาใหม่ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านายบัณฑิต นิ่มปุญญกำพงษ์