การส่งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายกสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 เครื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย