กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศบาลเมืองสามควายเผือก พร้อมด้วยคณะผูู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565