ประชุมประสานแผนร่วมกับ​ อบจ.​ สจ.​ และอปท.ต่างๆในเขตอำเภอเมือง​

เทศบาลเมืองสามควายเผือก​ นำโดย​ นายสุเทพ​ เถลิง​ศักดา​เดช​ นายกเทศมนตรี​ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองนครปฐม​ ดำเนินการจัดประชุมประสานแผนร่วมกับ​ อบจ.​ สจ.​ และอปท.ต่างๆในเขตอำเภอเมือง​ เพื่อประสานโครงการที่เกินศักยภาพ​ เข้าสู่แผนระดับจังหวัดต่อไป