ร่วมกันปลูกต้นไม้​ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก​ นำโดย​ นายสุเทพ​ เถลิงศักดา​เดช​ นายก​เทศมนตรี​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ผู้นำชุมชน​ พนักงานเจ้าหน้าที่​ ร่วมกันปลูกต้นไม้​ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ​ เพื่อตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าบำรุงรักษาต้นไม้ #เพิ่มพื้นที่สีเขียว 🌱🌲🌳