ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณที่ดินนายสน ศูนย์คุ้ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณที่ดินนายสน ศูนย์คุ้ม