ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมากางเต๊นท์สำหรับโครงการตั้งด่านเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) จำนวน 2 หลัง เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมากางเต๊นท์สำหรับโครงการตั้งด่านเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) จำนวน 2 หลัง เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565