เปิดด่านชุมชน จุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์​ ปี2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิง​ศักดา​เดช ​นายก​เทศมนตรี​ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำบลธรรมศาลา จิตอาสา ร่วมกันเปิดด่านชุมชน จุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์​ ปี2565 #ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ