ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ขนาด 800 VA 480 Watt จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ขนาด 800 VA 480 Watt จำนวน 1 เครื่อง