ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด