ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 2 รายการ