ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเบลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเบลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ