ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 คัน