เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครปฐม

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้ นายอุรุพงศ์ แตงเทศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครปฐม