เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอแสดงความยินดีกับ คุณประไพ เลิศล้ำนภากุล “เม้งพันธ์ปลา” รับมอบเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอเมืองนครปฐม ในฐานะเกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ สาขาอาชีพทำสวน #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่