ทำความสะอาด​เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานการณ์โควิดที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง

นายสุเทพ เถลิง​ศักดา​เดช นายกเทศมนตรีตำบลสามควายเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันล้างทำความสะอาด​เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานการณ์โควิดที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง #ร่วมด้วยช่วยกันผ่านวิกฤตโควิด19 #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง