นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่ ม.2 (รอบที่ 3) ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย #เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ 🦟🦟