วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในสถานการณ์​โควิด -​19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม #เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย