นายสุเทพ เถลิงศักดา​เดช​ นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)​ ด้านพลังงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ณ บุศยารีสอร์ท ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม