นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ม.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสุ่ชุมชนเข้มแข็ง