ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 60 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 60 ชุด