ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดลอกถุงทรายและวัสดุกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณคลองลำท่าโพ หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดลอกถุงทรายและวัสดุกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณคลองลำท่าโพ หมู่ที่ 8