ประชาสัมพันธ์จาก บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซับพลาย ตำบลสามควายเผือก

ประชาสัมพันธ์จาก บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซับพลาย ตำบลสามควายเผือก ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.