มาตราการการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการดำเนินการป้องกันตามมาตราการการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก