ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 36,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 36,000 ชุด