คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสามควายเผือก พร้อมกับส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวตำบลสามควายเผือก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก