ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 3 รายการ