ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาอาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณเทศบาลเมืองสามควายเผือก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ