ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x182 ซม. จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x182 ซม. จำนวน 2 หลัง