ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สามารถหมุนได้ ปรับระดับได้ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สามารถหมุนได้ ปรับระดับได้ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว