ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 เลขที่ XXXXXXXXXXX บริเวณบ้านนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 เลขที่ XXXXXXXXXXX บริเวณบ้านนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์