ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา