ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลังเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลังเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก