ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก