ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ซ เจดีย์บูชา ตั้งแต่ร้านเป็ดย่างสมทรงถึงสี่แยกร้านค้าบ้านนายหัด สุวรรณดี หมู่ที่ 4