ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ห้องน้ำคนพิการ ห้องน้ำขาย-หญิง ชั้น 1 และชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 3 ภายในอาคารเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ห้องน้ำคนพิการ ห้องน้ำขาย-หญิง ชั้น 1 และชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 3 ภายในอาคารเทศบาลเมืองสามควายเผือก