บริษัทโตโยต้านครปฐม (ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในตำบลสามควายเผือก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 บริษัทโตโยต้านครปฐม (ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในตำบลสามควายเผือก จำนวน 150 ถุง เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้