นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือกร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์ไสว แช่มลำเจียกผู้กำกับการ สภ.สามควายเผือก กำนัน วีระ อ่ำทรัพย์ กำนันตำบลสามควายเผือก ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครง ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

พร้อมด้วย