เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การมอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การมอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3434-0015