สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564
😷ผู้ป่วยรายใหม่ 389 ราย
😷ผู้ป่วยสะสม 18, 632ราย

🌎สัญชาติ
ไทย 379 ราย
ต่างชาติ 16 ราย
⭕เสียชีวิตสะสม 207 (+12)ราย

📎ลำดับผู้ป่วยรายอำเภอ
1️⃣อำเภอกำแพงแสน 132 ราย
2️⃣อำเภอดอนตูม 73 ราย
3️⃣อำเภอนครชัยศรี 47 ราย
4️⃣อำเภอพุทธมณฑล 37 ราย
5️⃣อำเภอสามพราน 33 ราย
6️⃣ อำเภอเมือง 29 ราย
7️⃣อำเภอบางเลน 20 ราย
⭕นอกจังหวัด 18 ราย
⭕เรือนจำ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
🩺เอกสารอื่น ถ้ามีจะเพิ่มให้ภายหลัง ใต้โพสต์นี้

ที่มา : เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม