สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2564

7 สิงหาคม 2564
สถานการณ์จังหวัดนครปฐม
😷ผู้ป่วยใหม่ 578 ราย
😷ในเรือนจำ 240 ราย
🌏สัญชาติ
ไทย 551 ราย
อื่นๆ 27 ราย
😷ผู้ป่วยสะสม 17,177 ราย
📎เสียชีวิตสะสม 189(+10)ราย
อำเภอที่พบผู้ป่วย
เรียงตามลำดับ ดังนี้
1️⃣อำเภอสามพราน 265 ราย
2️⃣อำเภอบางเลน 91 ราย
3️⃣อำดภอเมือง 71 ราย
4️⃣อำเภอนครชัยศรี 58 ราย
5️⃣อำเภอพุทธมณฑล54 ราย
6️⃣อำเภอดอนตูม 7 ราย
7️⃣อำเภอกำแพงแสน 5 ราย
⭕️​นอกจังหวัด 21 รายท
⭕ในเรือนจำ 240 ราย
📎เอกสารอื่นๆจะเพิ่มเติมภายหลังใต้โพส​ต์นี้
ที่มา :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม