การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที 30 มีนาคม 2564  ณ  ห้องประชุมมรกต  โรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม