>>> การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาบุคลากร

การรับสมัครบรรจุบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง การสมัคร

ประกาศบุคคล

การรับสมัครบรรจุบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสามควายเผือก สรรหา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล DO54B2~7