การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID -19 ในสถานประกอบการ

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้ลงพื้นที่ เน้นย้ำมาตรการ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID -19 ในสถานประกอบการ ร้านเสริมสวย ร้านตัดเเต่งขนสุนัข ร้านรับสักผิวหนัง เป็นต้น