ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย. เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน มักมีการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้บรรพบุรุษ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และบางพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยเฉพาะการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่น ประกอบอาหารปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลัง ใช้งาน จุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิด จะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟปลิวไปติดวัสดุอื่น จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะโคมไฟประดับ และไฟกะพริบบริเวณศาลเจ้า รวมถึงปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
เทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน