ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน งดการเผาหญ้า ขยะ ดงปรือ หรือวัสดุอื่นใด ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน งดการเผาหญ้า ขยะ ดงปรือ หรือวัสดุอื่นใด ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพราะจะก่อให้เป็นเหตุรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อื่น และอาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปยังที่ดินข้างเคียงได้ ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีความผิดทางกฎหมาย ใครพบเห็นบุคคลใดกระทำการดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งมายังหน่วยงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก 034-305971-4